Yayasan Pendidikan Darul Hikam

Melaksanakan Program

1. PAUD AL-Hikam  

2.La-WAHZIZ-Pra ( Lembaga Zakat ) ” AMPLOP ZAKAT ”

3.Taman Bacaan Masyarakat ” Serambi Baca ”

4. Usaha Mandiri Al-Hikam ” Syirkatul Ummah

5. Buletin Da’wah Al-Hikam

6. Konsultasi Pendidikan/Agama/Keluarga

 

Iklan